فیلم پاپیون داستانِ تلاش و مبارزه برای بدست آوردن آزادی است که بر اساس واقعیت ساخته شده است. پاپیون یعنی پروانه و پروانه نماد آزادی و رهایی است، این موسیقی هم به طور واضح گویای همین است.

واقعا یه شاهکاره و به شدت پیشنهاد میشه.

من پیشنهاد میکنم حتما این موسیقی را گوش کنید، حالتان را خوب میکند :)

 
 
 

دریافت