لئون : این کارو نمیگیرم.

ماتیلدا : چرا؟

لئون : خیلی سنگینه.

ماتیلدا : خیلی خب.

وسایلت رو یه روز بهم قرض میدی؟

لئون : من هیچ وقت چیزی قرض نمیدم اما تو هنوز تفنگت رو داری، از اون استفاده کن. فقط یه لطفی بهم بکن و از پنجره به بیرون شلیک نکن.

ماتیلدا : چرا اینقدر با من بدی؟

مردمو وحشیانه میکشی و برات مهم نیست اما با اون عوضیایی که خونوادمو کشتن کاری نداری؟

لئون : انتقام کار خوبی نیست، باور کن.

بهتره بیخیال شی

ماتیلدا : بیخیال بشم؟

اونم بعد از اینکه خطی رو که دور جنازه برادرم کشیدن دیدم.

ازم انتظار داری فراموش کنم؟ میخوام اون عوضیا رو بکشم مخشونو بترکونم

لئون : وقتی یکی رو بکشی هیچی دیگه مثل قبل نیست. زندگیت برای همیشه عوض میشه، بقیه زندگیتو باید با یه چشم باز بخوابی

ماتیلدا : خوابیدن برام مهم نیست لئون. من یا عشق رو میخوام یا مرگو ...


پـ.نـ : عذر میخوام بابت اینکه مدت زیادی نبودم و وبلاگ متوقف شد، این فیلم رو هم اگر ندید حتما ببینید از بهترین فیلماییه که دیدم :)