پوستر قصه های جزیره

 

اصلا نه سن و سالی دارم که با شنیدن این سریال بگویم "یادش بخیر، چقدر زود گذشت" و نه این سریال را درست و حسابی دیدم. من دو سال پیش این سریال زیبا را از شبکه تماشا دیدم که مسئولین این شبکه هم واقعا دستشان درد نکند! 92 قسمت شده بود 55 قسمت! به عنوان قسمت آخر هم حداقل قسمت نود و دوم را پخش نکردند! اما با همه اینها این سریال مرا شیفته خودش کرد، اصلا آرامش عجیبی داشت. ماجراجویی های سارا، غرورِ هتی کینگ، مهربانی خاله الویا، رفتار های موذیانه فلیکس، رفتار های ارباب منشی فلیسیتی، کله شقی های دایی الک، گوشه گیری جاسپر دیل و عشق زیبای گاس که وقتی در سفر دریایی اش نابینا شد، دیگر به سراغ فلیسیتی نرفت تا اون گمان کند که گاس مرده و با زندگی در کنار فردی دیگر خوشبخت شود. اصلا سریال های رمانتیک را دوست ندارم اما این سریال ...